Thống kê Vietlott 6/45 - Thống kê tần suất, chu kỳ kết quả Vietlott Mega 645

Bảng thống kê kết quả xổ số Mega 6/45 tính tới thời điểm hiện tại

Bộ số Thống kê XS Mega từ 27-02-2023 đến 29-03-2023
10
6.94% 5 lần
22
5.56% 4 lần
28
5.56% 4 lần
33
5.56% 4 lần
05
4.17% 3 lần
13
4.17% 3 lần
36
4.17% 3 lần
06
2.78% 2 lần
07
2.78% 2 lần
11
2.78% 2 lần
14
2.78% 2 lần
15
2.78% 2 lần
18
2.78% 2 lần
24
2.78% 2 lần
25
2.78% 2 lần
26
2.78% 2 lần
29
2.78% 2 lần
31
2.78% 2 lần
34
2.78% 2 lần
35
2.78% 2 lần
41
2.78% 2 lần
43
2.78% 2 lần
44
2.78% 2 lần
02
1.39% 1 lần
03
1.39% 1 lần
08
1.39% 1 lần
09
1.39% 1 lần
12
1.39% 1 lần
16
1.39% 1 lần
17
1.39% 1 lần
19
1.39% 1 lần
21
1.39% 1 lần
23
1.39% 1 lần
27
1.39% 1 lần
37
1.39% 1 lần
38
1.39% 1 lần
45
1.39% 1 lần
01
0% 0 lần
04
0% 0 lần
20
0% 0 lần
30
0% 0 lần
32
0% 0 lần
39
0% 0 lần
40
0% 0 lần
42
0% 0 lần